เฮือนไทลื้อ

เฮือนไทลื้อ

เฮือนไทลื้อ เป็นเรือนไม้ไผ่สาน สร้างตามแบบฉบับเรือนชาวไทลื้อ ด้านหน้าเรือนมีระเบียงกว้างยาว สำหรับนั่งพักผ่อนชมวิว

อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบครัน

view